Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası


görusme kaydi sucmu

Özellikle ünlü kişilerin özel yaşamlarına ilişkin olarak medyada yapılan yayınlar bu tartışmanın en önemli unsurudur. Bir işadamının evlilik dışı ilişkisinin kitle iletişim araçları kullanılarak kamuoyuna duyurulması halinde işadamı, bu durum sebebiyle şikayetçi olmakta; fakat medya bu yayınların halkın ilgisine mazhar olduğunu ve görevlerini yaptıklarını ileri sürmektedir. Dolayısıyla bu tip sorunlar karşısında çözüme ulaşmak her zaman kolay olmamaktadır. Temel olarak şunu söyleyebiliriz ki izinsiz görüntü veya ses kaydı alınması yolu ile gazetecilik mesleğinin icra edildiğinin söylenebilmesi için olayın gerçek olmasının yanı sıra hakikaten bir kamu yararı bulunması gerekmektedir.

Aksi takdirde yapılan hareket suç teşkil edecektir. İzinsiz görüntü veya ses kaydının alınması konusu tartışmaya açık bir konu olup gerek TCK gerekse uluslararası anlaşmalarda yer alan hükümlere göre aykırı bir durumdur. Bazı istisnai hallerde bu durumun hukuka uygunluğu söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla bir suçun faili olmamak adına kimsenin izinsiz olarak görüntü veya ses kaydının alınmaması en doğru hareket olacaktır. İzinsiz görüntü veya ses kaydı almanın bir suç olduğunu daha önce de belirtmiştik.

İlgili madde hükmüne göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun görüntü veya ses kaydı alınması suretiyle işlenmesi halinde fail hakkında verilecek olan ceza arttırılacaktır. Aynı zamanda bu ses ya da görüntü kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi ise söz konusu suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

İzinsiz görüntü veya ses kaydı alınması neticesinde aynı zamanda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu TCK m. Dolayısıyla somut olayın özelliklerine bakılarak failin cezalandırılması gerekecektir. Dolayısıyla TCK bakımından bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydının alınması suçtur.

İzinsiz Görüntü Veya Ses Kaydı Alma Suçu ve Cezası - Topo Hukuk Bürosu

Kişilerin özel hayatının izinsiz görüntü ya da ses kaydı alınması suretiyle ihlal edilmemesi gerektiği. Anayasada kişilerin özel hayatının gizliliği madde 20 ile güvence altına alınmıştır. İlgili maddeye göre, herkes özel hayatına ve aynı zamanda aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı da bu maddede belirtilmiştir. Bir kimsenin kamuya mal olmuş bir kişi olması, onu özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkından mahrum bırakmayacaktır. Ancak daha önce değinmiş olduğumuz gibi bazı hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde özel yaşamın gizliliğini ihlal suçu gündeme gelmeyecektir.

Bu hakkın kullanılmasına müdahalenin ne şartlar altında gerçekleşebileceği de aynı maddede belirtilmiştir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki hukuka uygunluk sebepleri dışında bir kimsenin izinsiz görüntü veya ses kaydının alınması hukukumuz açısından suç kabul edildiğinden bu suçun failinin cezasız kalması da düşünülemeyecektir. Delil kullanmak, ispat açısından hukuk sistemimizin kabul ettiği araçlardır. Fakat delillerin değerlendirilmesi konusunda birtakım sınırlamalar mevcuttur. Hakkın varlığını ispat etmede kullanılan delilin hukuka aykırı olması halinde esas kural bu delilin yargı makamı tarafından kullanılmamasıdır.

Fakat bu kuralın bazı istisnaları yargı içtihatları ve uluslararası kurallar tarafından söz konusudur. Yargıtay kararlarına göre şunu söyleyebiliriz ki hukuka uygun olarak elde edilmiş, yani yaratılmamış olan ses kayıtlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılması mümkündür. Fakat sonradan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bazı kararlarında ses kaydı delilini elde edilmiş ya da yaratılmış ayrımına gitmeksizin hukuka aykırı kabul etmiştir.

Aynı şekilde bir kimsenin hukuka aykırı olarak görüntüsünün delil olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır; aksine suç teşkil etmektedir. Günümüzde pek çok kurum, kuruluş ya da işyerinde güvenlik sebebiyle gizli kamera ile kayıt yapılmaktadır. Bu durumda kayıt altında olan kamera altında suç işlenmesi halinde bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı da akla gelen sorular arasındadır. Gerek içtihatlar gerekse kararlar neticesinde şunu söyleyebiliriz ki bu görüntülerin delil olarak kullanılması izahtan varestedir.

Çünkü yapılan kayıt kamusal alanda ve kamuya açık bir faaliyete ilişkindir. Gizli kamera ile denetim yapıldığına dair bir kaydın yer almasına bile gerek yoktur. Nitekim pek çok olayın çözümlenmesinde ve faillerin bulunmasında kamera kayıtları delil olarak kullanılmaktadır.

Dolayısıyla izinsiz görüntü veya ses kaydı alınmasının içtihatlar ve Yargıtay kararları çerçevesinde bazı istisnaları mevcut olmasına rağmen kural olarak bu durum suç teşkil etmektedir. İzinsiz görüntü veya ses kaydı yapılması neticesinde haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusuysa TCK m. Yani haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunurken bu ihlalin söz konusu içeriklerin kayda alınması şeklinde gerçekleşmesi durumunda verilecek olan ceza bir kat artacaktır.

Bu içeriklerin hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelecektir. TCK m. Aynı zamanda aleni olmayan bir konuşmaya katılan kişi konuşanların sesini rıza olmaksızın kaydettiği zaman 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceği gibi adli para cezasına çarptırılması da mümkündür. İzinsiz görüntü veya ses kaydı alınması neticesinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşuyorsa bu durumda suçun temel halinde verilecek olan hapis cezası bir kat arttırılacaktır.

INTERNETTE İZİNSİZ FOTORAF PAYLAŞMANIN CEZASI

Yani ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyken bunun bir kat arttırılması söz konusu olacaktır. Suç teşkil eden ses veya görüntü kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi halindeyse fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Detaylı bilgi için billişim avukatı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Açık bir alanda yapilan röportaj görüntüsünün şahsın bilgisi olmadan youtube ve sosyal medya paylaşılması suç mudur… görüntü sadece şirket hatırası olarak ve dış mecrada kulanilacagi belirtilmemiş ve herhangi bir belge imza edilmemistir.

Söz konusu içeriğin yayınlanmasına izin verilmeden yayınlanması suç teşkil eder. Sayın avukatım Şimdi bizim köyde imam vardı imam köyden gitti köyün muhtarına olan bir kini yüzünde sosyal medyada sayfa açıp taciz aslı olmayan haberler ve muhtarımızın fotoğrafını izinsiz kullanıp fotomontajla utanç verici paylaşımlar yaptı ve bu hesabı ben buldum imam i arayınca ses kaydı alıyordum ve ben konuşmayı sürdürür iken bu hesabı kullandığını bu hesaptan gelen kötü kullandığını bildirdi açıkça belirtti ses kaydına gelince ben konuşmayı sürdürür iken bekle ses kaydı alayım dedi bende bunun üzerine ben ses kaydı alıyorum dedim ve tamam o zaman dedi bu konuda lütfen yardım edermisiniz askerdeyim ben.

Merhaba Kolay Gelsin.

Telefon Görüşmelerinin Kaydedilmesi Yasal Mıdır?

Rahmetli Babamın 2 katlı evi vardı kendisi yapmıştı. Ticaretle uğraştığı için evi Babaannemin üstüne yapmıştı Babaannem Rahmetli Oldu babamla annem boşanmıştı ölmeden önce. Babam öldükten sonra evi annemin üstüne vermiştiler sonra tekrardan geri aldı Babaannem.


  • ücretsiz android casus programı.
  • İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?.
  • “Kendini kaydetmek suç değil” | GAZETE VATAN.
  • Hapis cezası gerektiren gizli ses kaydı ilk kez delil oldu.

Babaannem öldüğü için Dedem ve halalarımda mirascı oldu bu oturduğumuz 2 katlı eve. Bu evi Babamın yaptığına dair dedemin gizli görüntüsü ve ses kaydını çeksem suç olurmu.?

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçunun Türleri

Merhaba bi ambulans gelip içkili bi şahsı hastaneye götürmek istiyor du ancak şahıs binmek istemiyordu bu sıra da ben olayı telefon dan çekmek istiyordum ancak ambulans görevlisi bayan çekmek yasak dedi ben de olayı çekiyorum dedim ancak bayan ben de video da çıkıyorum dedi sizi şikayet ederim dedi ben de et bu sıra da polis geldi içkili şahsa müdahale etmek için şahıs gene ambulansa binmemek için direniyor du bu sıra da bayan polis abiye benim için video çekiyor dedi polis de sil videoyu dedi seni mahkemeye verir ayrıca suç dur dedi ben de polis abime bakın telefona videoları sildim dedim polis abi de baktı tmm dedi ama bayan ben den şikayetci olursa mahkeme bana ceza verirmi ceza yermiyim.

Kişiden izinsiz özel görüntü almak suçtur. Şikayet ve delillendirme ile birlikte ceza alabileceğinizi belirtebiliriz.

İzinsiz Görüntü veya Ses Kaydı Almak Suç Mudur ?

Yine de bir ceza avukatına danışmanızı tavsiye ederiz. Merhaba kolay gelsin Resmi daire çalışanıyım. İs arkadasımla ciddi boyutta tartıştım. Olaydan bir kaç gün sonra resmi araçla göreve giderken tartıştığım kişi hakkında küfürlü konuştum. Tartistigim arkadaş resmi aracı daireye teslim eder etmez gidip araç takip kamerasının görüntüleri ve ses kaydını almış şimdi beni tehtid ediyor.

Kurum amirine şikayet etmekle. Tamm bu konuda küfür kullandım diye hatalıyım ve suçta alırım ancak kendisi kurum amirinden veya aracı süren gorevliden izin almadan benim ses kaydımı alabilir mi? Özel hayatınızın gizliliğini ihlal ve ifşa eden izinsiz ses kaydı ve görüntülerden dolayı şikayetçi olabilirsiniz.

'Rüşvet istedi' iddiası'

İzinsiz görüntü ve ses kaydı almak birçok durumda özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçu oluşturmaktadır. Ancak boşanma avukatı olarak baktığımız dosyalarda görmekteyiz ki; çiftler arasında özel hayat kavramı farklı algılanmaktadır. Detaylı bilgi almak için uzman bir avukata başvurunuz. Bir kafede ben ve arkadaşlarımdan izinsiz bir şekilde videoya alındığımızı gördük herhangi bir yere başvurmadan kendi aramızda halletmek babında kişinin galeri kısmını açtırma hakkımız var mı acaba ya da yaptıkları suç mu?

Sayın Av. İster istemez o videoda AVMdeki bazı insanlar da olacak.

Video içeriğini görüp sorunuzu daha net yanıtlayabiliriz. Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gibi iki konu söz konusudur. Unutmayınız ki; ihlal içeren videolar youtube video kaldırma işlemine tabi tutulabilmektedir. İşten bir arkadaş benden habersiz benim ses kaydımı almış ve baskalariyla paylaşmış o kayıt ile benim işten çıkmama neden oldu şikayetçi olsam o arkadas ceza yer mi. Sizin ses kaydınızı paylaştığını ispatlarsanız izinsiz ses kaydından kaynaklanan yasal yollara başvurabilirsiniz. Merhabalar ben özel bir kurumda güvenlik görevlisiyim.

tf.nn.threadsol.com/tehyc-child-cheating.php Çalıştığım iş yerinde sırf mudurlere yaranmak için bir teknik görevlisi beni ve görev arkadaşlarımın resimlerini hatta video çekip.

telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası
telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası
telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası
telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası
telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası

Related telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezasıCopyright 2019 - All Right Reserved